Ống nhựa hút bụi lõi thép phi 50, phi 60, phi 80, phi 90, phi 100, phi 120, phi 150, phi 200, phi 250

1,500,000

Mã: MBN_1085453 Danh mục: